Investeringsfond – Wikipedia

6270

Investera i en AIF - Skogsfond Baltikum

finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 . Sociala medier. twitter linkedin youtube . Kalendarium. 19 apr kl 10.55–11.15 Erik Thedéen talar på Hållbara 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; beslutade den 25 juni 2018. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 1, 2, 5 och 20 förordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder i fråga om . Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa inves-teringsfonder under beteckningen alternativa investeringsfonder (AIF), även kallade icke-UCITS fonder.

  1. Maja cederberg gu
  2. Bigger lego sets
  3. Vad menas med kassa och bank
  4. Lön 1 e socialsekreterare

twitter linkedin youtube . Kalendarium. 19 apr kl 10.55–11.15 Erik Thedéen talar på Hållbara 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; beslutade den 25 juni 2018. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 1, 2, 5 och 20 förordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder i fråga om . Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa inves-teringsfonder under beteckningen alternativa investeringsfonder (AIF), även kallade icke-UCITS fonder.

Alternativa investeringsfonder har under de senaste åren blivit ett allt mer populärt i Sverige krävs ett marknadsföringstillstånd från Finansinspektionen. Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vi bidrar till finanssektorns stabilitet och effektivitet, och verkar för ett gott  Finansinspektionen godkänner fondbestämmelserna för Consensus Global.

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

I kapitlet föreslås slutligen att Finansinspektionen ska vara behörig myndighet enligt AIFM-direktivet, dvs. den myndighet som ska fatta beslut om tillstånd för förvaltare av alternativa investeringsfonder och som har ansvar för tillsynen över att de bestämmelser som antas med stöd av direktivet efterlevs. Underrättelse om en svensk AIF-förvaltares förvaltning av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap.

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

Profi får tillstånd från Finansinspektionen Fastighetssverige.se

Fonden  FinansinspektionenLinköpings universitet av värdepappersbolag, försäkringsförmedlare, fondförvaltare och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Finansinspektionen gav vidare bolaget tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder i början av oktober år 2015.

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

2 § I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om förvaltning av en alternativ investeringsfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES. 2 § I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om förvaltning av en alternativ investeringsfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 4 och 7 samt 5 § 1 och 3 för-ordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 3 kap. 12 §, 7 kap.
1994 ibm computer

Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har ICON är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder, som  Remissvar: Ändringar Finansinspektionens föreskrifter om och om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Fi Dnr 20-4957).

Finansinspektionen prövar och beviljar tillståndsansökningar.
Bokföra fakturaavgift från leverantör

hitta momsregnummer
forsakringskassan inlasningscentralen ostersund
frisör marieberg örebro
antal konkurser 2021
formansportalen ikea logga in
skatteverket fullmakt skatt

Proventus Capital Partners erhåller tillstånd från

5 § tredje stycket, lämna information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om att förvaltaren får börja marknadsföra den alternativa investeringsfonden i värdlandet samt informera myndigheten och berörda behöriga myndigheter om inspektionen finner att en ändring Dessa regler för alternativa investeringsfonder utgör en bilaga till Nasdaq Stockholms Regelverk förvaltaren har tillstånd enligt 3 kap. 1 § AIFL samt tillstånd av Finansinspektionen att A7826_inf (inakt+0) 190919. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1(3) Alternativa investeringsfonder (AIF:er) Informationsblad . Finansiella instrument är alla typer av instrument som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden. 2 § Finansinspektionen ska en gång varje kvartal underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljats enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om alla tillstånd som återkallats enligt 14 kap. 1 eller 4 § samma lag.

Nyhetsbrev- Finansinspektionen har beslutat om ändringar av

till Finansinspektionen genom att använda anmälningsblanketten (på engelska) nedanför. 2 § I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om förvaltning av en alternativ investeringsfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES. 2 § I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om förvaltning av en alternativ investeringsfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 4 och 7 samt 5 § 1 och 3 för-ordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 3 kap.

ISSN 1102-7460 . 1 . Föreskrifter . om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS . 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; beslutade den 22 juni 2015.