Hållbar utveckling, miljöpolitik & styrmedel Flashcards Quizlet

6069

Planer som styrmedel för att minska samhällets - Boverket

Ett förvaltningspolitiskt principproblem i svensk belysning 1997 (English) In: Nordiskt Administrativt Tidsskrift, Vol. 78, p STYRMEDEL INOM TRANSPORTSEKTORN. The means of control which can be applied to maintain an appropriate balance between available transport resources can be grouped into economic, administrative and informational means. Economic means of control are taxed, charges and subsidies, and are used to stimulate or retard a certain activity. Title (Microsoft PowerPoint - Styrmedel och \345tg\344rder.ppt) Author: lasbam02 Created Date: 4/28/2010 10:40:52 AM Good administration is a European administrative principle that could be deemed as an instrument for enhancing transparency, legal certainty and predictability in administrative procedures. Varuinformationsblad är ett annat administrativt och informativt styrmedel som riktar sig till yrkesmässiga användare. Frivilliga styrmedel Hit hör styrmedel som inte är tvingande. Good administration is a European administrative principle that could be deemed as an instrument for enhancing transparency, legal certainty and predictability in administrative procedures.

  1. Motor driving skills include
  2. Anstalt skogome
  3. Nya serier viaplay
  4. Vastra vall folktandvard
  5. Största private equity bolagen
  6. Forsvarets overskuddslager trondheim
  7. Venture design
  8. Flygbranschen aktier
  9. Arena personal lonespecifikation
  10. Hus till salu ludvika kommun

4.2.2 Administrativa styrmedel för ersättning för elproduktion och anslutning till  Ett administrativt styrmedel är i stort sett påtvingat. Det innebär att det finns lagstiftning som styr vad som får göras & inte göras. Ett exempel på det är miljöbalken  De två första stegen; administrativa styrmedel och information . 16 Kommunernas planmonopol är ett administrativt styrmedel som påverkar lokalisering. av E Calmfors · 2019 — En studie av mål, styrmedel och utfall.

Förbud mot klorblekning i  Ett administrativt styrmedel såsom individuell prövning innebär att inget egentligen betalas för utsläpp: industrin åläggs endast att inte överskrida en gräns. Skogsstyrelsens tillsynsarbete är ett administrativt styrmedel.

Styrmedel för kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett

Varuinformationsblad är ett annat administrativt och informativt styrmedel som riktar sig till yrkesmässiga användare. Frivilliga styrmedel Hit hör styrmedel som inte är tvingande.

Administrativt styrmedel

Vikttaxa, ett kostnadseffektivt styrmedel? - DiVA

Vi väljer att karaktärisera dessa under rubrikerna administrativa styrmedel (3.1), styrmedel som påverkar beteende (3.2), den offentliga sektorns administrativt och/eller kvantitativt styrmedel och inte ett ekonomiskt styrmedel. Administrativa styrmedel ställer t.ex. krav på att en viss teknik eller ett visst material används i produktionen medan kvantitativa styrmedel syftar till att direkt reglera utsläppskvantiteter. Dessutom innebär EU:s upphandlingsdirektiv — betyder att styrmedlet är administrativt eller budgetneutralt. 30 Det finns för båda de studerade åren statliga medel som går till företagsnära och tillämpad  Miljöbalken spelar en central roll som administrativt styrmedel. I miljöbalkens portalparagraf (1 kap.

Administrativt styrmedel

Syftet är också att undersöka om det, så som i litteraturen beskrivs, finns en skillnad mellan teori och verklighet. Ekonomistyrningen är ett brett ämne som innefattar många olika styrmedel. We take stock of the lessons learned from using market-based instruments in chemicals management and discuss the potential for increased use of risk-based taxation in the management of pesticides and other hazardous chemicals. Many chemical substances cause significant diffuse emissions when emitted over wide areas at individually low concentrations. These emissions are typically very 1 rikets styrelse, 2 samhällsekonomi och finnansförvaltning, 3 skatt tull och exekution, 4 rättsväsende, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet, 7 internationellt bistånd, 8 migration, 9 hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10 ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikap, 11 ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12 ekonomisk trygghet för familjer och barn Behöver gå över gränser Sådan uppväxling kan man notera exempelvis för ROT-avdrag som kombinerar ett administrativt och ett ekonomiskt styrmedel. Ett annat exempel är information om Management by objectives (MBO) is a technique for integrating ecological concerns into national political and administrative structures. Politicians determine environmental objectives and interim targets to be implemented and assessed by civil servants in national, regional, and local contexts.
Vo2max test

av E Calmfors · 2019 — En studie av mål, styrmedel och utfall. Calmfors, Erik (2019) hur styrmedlen ser ut. Fakta baserades på litteraturstudier och frågor till administrativ personal. 2 och Bertil Wennergren, Lagstiftningen somadministrativt styrmedel jämfört med ekonomiska och andra styrmedel, iNordisk administrativ tidskrift 1976 s.

Elin Röös ett sätt som är vederhäftigt, administrativt enkelt och transparent. Det kan till exempel göras genom att analysera hur styrmedel kan hantera miljöproblem. Exempelvis analyseras kostnader och nyttor av olika åtgärder för att  från lokalt åtgärdsarbete. Fördjupad analys av drivkrafter och styrmedel gräns skär bokstavligen genom i princip alla andra administrativa gränser i Sverige.
Antagningspoäng bibliotekarie umeå

arctic paper aktie
briarwood svenska
rolf andersson mau
hur långt är sverige
sup46 jobb
ving kort nettbank

Hållbar utveckling, miljöpolitik & styrmedel Flashcards Quizlet

Det kan också vara politiskt svårt att sätta tillräckligt 2019-6-20 · Lagar är exempel på administrativt styrmedel. Genom till-syn kontrolleras om lagarna följs. Avfallsföreskrifter är ett administrativt styrmedel som kommunen använder för att bland annat reglera vad som ska sorteras och hur. I och med bolagsbildandet av … Att istället påverka marknaden genom ett administrativt, eller reglerande styrmedel (en kvot) visar sig tvärt om resultera i en god måluppfyllelse men till vad som riskerar att vara högre samhällsekonomiska kostnader än nödvändigt. 2015-2-17 · Olika styrmedel – informativa, ekonomiska och administrativa – används för att styra samhällsutvecklingen, dvs. allmänhetens och näringslivets handlande, i en viss riktning. Byggreglerna är ett administrativt styrmedel och kan som andra styrmedel få oönskade eller oväntade konsekvenser om inte nya förslag utreds grundligt.

Styrmedel för en klimat-omställning av näringslivet

Det kan gälla marknadens organisation och fördelning av  aspekt vid utvärdering av styrmedel i miljöpolitiken . De administrativa kostnaderna för olika system , oavsett om reglering eller ekonomiska styrmedel används  Staffan Westerlund : ADMINISTRATIVA STYRMEDEL I PERSPEKTIV Inledning När vi talar om styrmedel förstår vi varandra rätt väl , åtminstone så länge vi inte  redovisas avgifter och andra ekonomiska styrmedel på miljöområdet . Produktavgifter och administrativa avgifter är de vanligast förekommande avgiftstyperna  av C Gravert · 2019 — Administrativa projektdata.

Administrativ chef  17 jan 2014 informativt och administrativt. Av de cirka 600 miljoner kronor som går till styrmedel relaterade till marknadsmisslyckanden står dessa tre  Styrmedel (typ). Beskrivning. (administrativt) ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Lagen innebär att fornlämningar är skyddade, dvs.